enova365 moduły

Program enova365 składa się z następujących modułów:

 • Handel enova365:

  Pozwala na kompleksową obsługę działu handlowego firmy. Od wprowadzenia zapytania ofertowego do finalizacji sprzedaży poprzez wystawienie dokumentu sprzedaży. Wszystkie dokumenty występujące w całym procesie sprzedaży są ze sobą powiązane, dlatego można prześledzić cały jego przebieg.

  Każdy towar, dokument handlowy, jak również pozycje dokumentu możemy oznaczać dowolnie definiowanymi cechami (niektóre funkcjonalności dostępne są w wersji co najmniej złotej)

 • KPiR enova365:

  Umożliwia prowadzenie książki przychodów i rozchodów oraz pomocniczych ewidencji, jak chociażby rejestr VAT.

  Moduł KPiR pozwala na przygotowanie i wysłanie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych, jak również przygotowanie i wysłanie plików JPK.

 • Księga Handlowa:

  Służy do prowadzenia pełnej księgowości w firmie, zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

  Podobnie jak w KPiR można bezpośrednio z programu wysłać zarówno deklaracje podatkowe, jak i pliki JPK.

  Moduł KH pozwala na sporządzenie i podpisanie e-sprawozdania w celu wysłania go do KRS lub KAS.

 • Kadry i Płace enova365:

  Pozwala na kompleksową obsługę kadrowo-płacową firmy, przechowując dane o danych kadrowych, płacowych, podatkowych związanych z zatrudnieniem.

  Moduł kadrowo-płacowy pozwala na eksport danych do programu Płatnik, w celu wysłania deklaracji do ZUS a także na utworzenie i wysłanie deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4, PIT-8 drogą elektroniczną do Urzędu Skarbowego.