enova365 obszary

Handel i Magazyn System enova365 umożliwia kompleksowe zarządzanie wszystkimi procesami związanymi z handlem i zarządzaniem magazynem. Umożliwia automatyzację procesów zakupowych, sprzedażowych, magazynowych, zarządzanie zapasami i cenami, co przekłada się na zwiększenie efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Finanse i Księgowość Moduł Finanse i Księgowość oferuje pełne wsparcie w zarządzaniu finansami firmy, umożliwiając prowadzenie pełnej księgowości, automatyzację rozliczeń podatkowych i kontrolę nad płynnością finansową. Zapewnia narzędzia do efektywnego raportowania i analizy finansowej.

Kadry i Płace Automatyzuje procesy HR, takie jak prowadzenie akt osobowych, planowanie urlopów, naliczanie wynagrodzeń oraz zarządzanie świadczeniami pracowniczymi. Zawiera narzędzia do obsługi deklaracji ZUS i raportów do PFRON.

Sprzedaż i CRM Moduł ten pozwala na zarządzanie relacjami z klientami, procesami sprzedaży i obsługą posprzedażową. Umożliwia analizę potrzeb klientów, historii zakupów oraz efektywność działań sprzedażowych i marketingowych.

Projekty i Usługi Zarządzanie projektami i świadczeniem usług staje się prostsze dzięki narzędziom do planowania, monitorowania postępów i zarządzania zasobami. Moduł wspomaga również fakturowanie i rozliczenia z klientami.

Produkcja Dedykowany dla przedsiębiorstw produkcyjnych, pozwala na planowanie produkcji, zarządzanie procesami produkcyjnymi, kontrolę jakości i zarządzanie kosztami produkcji.

Nieruchomości Ułatwia zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi i mieszkalnymi, od najmu przez obsługę lokatorów, zarządzanie opłatami, po konserwację i remonty.

Business Intelligence Zaawansowane narzędzia analityczne umożliwiające przeprowadzanie głębokich analiz danych, generowanie raportów i dashboardów, które wspierają procesy decyzyjne na wszystkich szczeblach organizacji.

Każdy z tych modułów jest integralną częścią systemu enova365 i może być dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa. IT-Pro jako Autoryzowany Partner Soneta zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia i użytkowania systemu, od analizy potrzeb, przez wdrożenie, szkolenia użytkowników, aż po bieżące wsparcie techniczne i merytoryczne.